Tư vấn & cấp chứng nhận GMP EU

Tiến Tuấn hợp tác với STC – Anh Quốc làm việc cùng với các khách hàng từ giai đoạn bắt đầu của mỗi dự án và phần lớn thuộc các lĩnh vực như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng, công nghệ sinh học. Chúng tôi xác định hạng mục kĩ thuật, vận hành cũng như khía cạnh tài chính của các dự án.

Đối với các khách hàng trong lĩnh vực dược phẩm, chúng tôi có thể tìm kiếm các sản phẩm, bản quyền công nghệ và quản lý việc chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm này.

Mỗi khách hàng khi làm việc với Tiến Tuấn đều có những đặc thù riêng và do đó, những dịch vụ mà chúng tôi triển khai là riêng biệt cho từng nhu cầu và thế mạnh của mỗi khách hàng. Chính vì vậy, với một dự án cụ thể, chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh

Các dịch vụ thuộc kế hoạch kinh doanh thường đa dạng. Có thể từ phân tích báo cáo đầu tư cho một hoặc nhiều mặt hàng chiến lược hoặc so sánh lợi ích của các vị trí khác nhau cho 1 dự án, v.v...

Thiết kế mặt bằng công nghệ

Tiến Tuấn làm việc với khách hàng để xác định các quy trình cần thiết cho sản xuất các sản phẩm, các thiết bị, nhà xưởng và các hạng mục kĩ thuật cần có. Thông qua việc xác định phạm vi cho dự án, chi phí dự án có thể được ước tính. Kết quả thực hiện công việc được tóm tắt  và có thể sử dụng để thuyết trình trước hội đồng quyết định hoặc làm cơ sở cho các giai đoạn kĩ thuật tiếp sau.

Trong suốt quá trình thực hiện, các đối tác của Tiến Tuấn có thể hỗ trợ khách hàng trong việc xin giấy phép hoặc rà soát với các cơ quan luật tại châu Âu.

Công Nghệ Dược Phẩm, Bản Quyền & Gia Công Sản Phẩm

Tiến Tuấn có thể cung cấp các bản quyền sản phẩm, và hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất và luật dược đối với nhiều sản phẩm thuốc.

Bản quyền sản xuất cho phép khách hàng đăng ký cấp phép và sản xuất nhiều mặt hàng dược phẩm ngay tại nhà máy của mình.

Để bổ trợ cho khâu mua và nhận chuyển giao bản quyền sản xuất, khách hàng còn có thể lựa chọn nhập khẩu nhiều loại thuốc được bào chế thành phẩm và đóng gói dưới thương hiệu của mình. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình marketing cho sản phẩm trước khi khâu chuyển giao công nghệ hoàn tất.