Về chúng tôi

Công ty TNHH TTP Tiến Tuấn được thành lập với sứ mạng cung cấp giải pháp trọn gói về công nghệ kĩ thuật trong các lĩnh vực khoa học cuộc sống, phù hợp theo các hướng dẫn GMP tiên tiến của thế giới.