Mạng SCADA

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế trong quản lý sản xuất và quản trị chất lượng tại nhà máy sản xuất dược phẩm như: Làm thế nào để vận hành nhà máy sản xuất dược phẩm một cách hiệu quả? Làm sao để chất lượng sản xuất thuốc ổn định?  Không bị phụ thuộc vào người lao động? Truy xuất thông tin liên quan đến quá trình sản xuất thuốc một cách nhanh nhất? v.v... Tiến Tuấn đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp mạng SCADA mang tên Auto – GMP. Đây là giải pháp kết hợp hoàn hảo giữa các thiết bị phần cứng và chương trình phần mềm cho phép kết nối một hay nhiều máy trong cùng một nhà máy hoặc nhiều máy từ các nhà máy khác nhau về trung tâm điều hành.

Bản quyền ý tưởng và thiết kế phần mềm được đăng ký bảo vệ bởi Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ văn hóa – thể thao và du lịch.

Truy cập www.tientuan.com.vn để biết thêm chi tiết