Dược phẩm

Thiết bị phòng sạch

Thực hiện dự án kỹ thuật, phòng sạch dạng mô-đun và các dây chuyền trong các ngành công nghiệp đa dạng như

  • Dược phẩm
  • Công nghệ sinh học
  • Mỹ phẩm
  • Bệnh viện
  • Hóa chất và thực phẩm