CẢI TIẾN SẢN PHẨM MỚI – XU HƯỚNG ĐÓNG GÓI BAO BÌ MỚI

Thực trạng môi trường hiện nay đang điều khiển các công ty sản xuất, đóng gói để cung cấp những sản phẩm với chất liệu thân thiện với môi trường.

Vì sự phát triển của xã hội, nên môi trường của chúng ta ngày càng có giá trị càng lớn. hành vi và cách sống trong gần 1 thập kỷ qua đã làm trái đát của chúng ta bị suy thoái. Nhưng may mắn thay, những thế hệ trẻ đã có nhận thức về môi trường và họ quan tâm đến bảo vệ, và cải thiện trái đất từng ngày một.

Cuối cùng, các công ty và cá nhân đang thay đổi cách hoạt động của họ. Đó là 1 thay đổi trong cách tiêu thụ sản phẩm và trong nghiên cứu phát triển các công nghệ sản phẩm mới. Hơn hết đó là có quản lý các rác thải phát sinh.

Chúng tôi là chuyên gia về định lượng và sản xuất máy móc đóng gói, cải thiện công nghệ của mình qua từng ngày để cung cấp các giải pháp thân thiện với môi trường trong suốt quá trình sản xuất máy móc và quá trình tạo ra bao bì ( sản phẩm cuối cùng) và các chất thải và nó tạo ra

Với quan điểm này, chúng tôi đã phát triển các dự án rất thú vị ( hoàn toàn sinh thái) như là máy đóng bọ ve ở định dạng gói dạng thanh ( stick pack). Đây là quá trình kiểm soát các yếu tố có hại cho nông nghiệp sử dụng các sinh vật tự nhiên. Đặc biệt thích hợp cho nông nghiệp, cây trồng cận nhiệt đới, cây ăn quả, các loại cây, các loại cây có múi,…

Với những máy đóng gói linh hoạt, các túi dạng thanh được tạo ra để chứa những loài thiên địch, nó sẽ bảo vệ chống loại các loại sinh vật có hại như nhện, các loại bọ ve

Đó là những loại bao bì được tạo thành từ những vật liệu cải tiến, như là giấy Aluminised, có có thể duy trì độ ẩm tương đối và đạt được sự cách nhiệt hoàn toàn không thể thay thế để chống lại nhiệt độ cao và lạnh. Thêm vào đó, nó là loại bao bì thân thiện với môi trường bởi vì các vật liệu hoàn toàn có thể phân hủy và chuyển hóa thành phân bón.

Chỉ cần treo túi lên cây ( cần được bảo vệ). Các loại sinh vật ăn thịt sẽ ra ngoài với nó để tiêu diệt các loài sinh vật gây hại cho nông nghiệp

Bằng cách đó, các loài sinh vật gây hại cho nông nghiệp sẽ bị tiêu diệt theo cách tự nhiên hoàn toàn sinh học, tránh được việc sử dụng thuốc trừ sâu và giảm được lượng rác thải hình thành. Lợi ích bảo vệ môi trường trong cả ngắn hạn và dài hạn

Điều này là sự cải tiến, cam kết và sự bằng lòng ở mức độ của sản phẩm và bao bì đóng gói để tiếp tục nghiên cứu trên những công nghệ mới nhất và đồng thời đóng góp vào bảo tồn trái đất của chúng ta

Nguồn tham khảo: INVPACK