QUY TRÌNH TÔI LUYỆN THÉP CỦA CHÀY CỐI NATOLI

Bạn có biết: chất lượng thép là một trong những yếu tố chính quyết định đến chất lượng của chày cối dập viên?

Và để đảm chất lượng thép được đồng nhất và mang phẩm chất tốt nhất, Natoli đã đầu tư rất nhiều chi phí, thuê hẳn một đối tác chuyên gia, hoạt động độc lập với các trang bị phòng Lab chuyên biệt nhằm phân tích và kiểm tra chất lượng thép này.

Dưới đây là quy trình kiểm tra chất lượng thép mà Natoli đã vận dụng:

1. BASE CHARGE - NUNG PHÔI

2. POUR INGOT - ĐỔ PHÔI: Phôi nóng chảy đổ vào khuôn.

3. REFINE - TÔI LUYỆN: thép có 2 phương pháp chính VAR và ESR, Natoli luôn sử dụng phương pháp ESR vì giữ được độ tinh khiết của thép.

4. ROLLING - UỐN THÉP.

5. ANALYSIS - KIỂM TRA, PHÂN TÍCH.

Tôi luyện thép chày cối natoli

Xem thêm về Natoli tại: http://www.tientuantrading.com.vn/nganh-hang/duoc-pham/giai-phap-cho-thuoc-vien-uong/dap-vien/